↑ Torna a Bases del diploma

Modalitat Radioaficionats

Bases del diploma Mike Delta Victor Dx Group modalitat Radioaficionats

Mike Delta Victor Dx Group (MDV), crea el Diploma MDV modalitat Radioaficionat amb la finalitat de premiar la participació en les activitats realitzades per socis MDV. Serà expedit conformement a les següents bases:

DE CARÀCTER GENERAL:

El diploma MDV serà de caràcter permanent i tindrà efecte a partir del 15 de novembre de 1992.

No seran vàlids els contactes en bandes i/o bandes creuades.

A partir del dia 15 de febrer de 2022, amb caràcter general solament seran vàlides les activitats realitzades amb l’indicatiu col·lectiu de Mike Delta Victor Dx Group (EA3RKM) i aquelles activitats realitzades amb indicatiu especial en les quals Mike Delta Victor Dx Group sigui l’organitzador o participant, en aquest cas només s’inclouran els QSOs realitzats per operadors MDV.
De manera molt excepcional es podran incloure activitats que no compleixin amb l’anteriorment establert sempre que el mánager del diploma MDV consideri que és important per a MDV la inclusió d’aquestes activitats en el diploma, (per exemple, la participació en activitats ENCAT, COMCAT, LOCAT o VCAN realitzades amb l’indicatiu d’una persona no sòcia de MDV en el qual participin socis de MDV).

Seran vàlids els contactes realitzats des d’estacions portables, portàtils i mòbils.

No serà necessari l’intercanvi de QSL per a l’obtenció del diploma.

Qui participa en el Diploma MDV accepta les seves bases.

En el cas que un operador hagi tingut diversos indicatius al llarg de la seva vida, aquest operador podrà triar si desitja diplomes diferenciats per a cada indicatiu o reunificar tots els contactes realitzats amb els diferents indicatius en l’indicatiu en vigor, en aquest cas serà necessari que l’operador ens detalli els diferents indicatius que ha tingut per a la seva reunificació.

Per a qualsevol qüestió no prevista en les presents bases, la Junta Directiva de MDV resoldrà aquesta qüestió.

OBTENCIÓ DE DIPLOMES

El diploma MDV Radioaficionats serà expedit en els modes Mixt, SSB, CW i MGM en les següents categories:

 • 5 contactes amb activitats MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 10 contactes amb activitats MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 25 contactes amb activitats MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 50 contactes amb activitats MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 100 contactes amb activitats MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 250 contactes amb activitats MDV en la modalitat de Radioaficionats.

Existeix un diploma per a expedicionaris a la qual podran accedir tots aquells membres MDV que hagin participat en activacions MDV de Radioaficionats i serà expedit en les següents categories:

 • 5 expedicions MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 10 expedicions MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 25 expedicions MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 50 expedicions MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 100 expedicions MDV en la modalitat de Radioaficionats.
 • 250 expedicions MDV en la modalitat de Radioaficionats.

ENVIAMENTS DE LOGS

Els logs de les activacions realitzades per expedicionaris seran enviats a info@mikedeltavictor.com exclusivament en format Adif.

S’entén per mode Mixt la suma de modes SSB, FM, CW i MGM.