↑ Torna a Bases del diploma

Modalitat CB-27

Bases del diploma Mike Delta Victor Dx Group modalitat CB-27

Mike Delta Victor Dx Group (MDV), crea el Diploma MDV modalitat CB-27 amb la finalitat de premiar la participació en les activitats realitzades per socis MDV. Serà expedit conformement a les següents bases:

DE CARÀCTER GENERAL:

El diploma MDV serà de caràcter permanent i tindrà efecte a partir del 15 de novembre de 1992.

No seran vàlids els contactes en bandes i/o bandes creuades.

Seran vàlids els contactes realitzats des d’estacions portables, portàtils i mòbils.

No serà necessari l’intercanvi de QSL per a l’obtenció del diploma.

Qui participa en el Diploma MDV accepta les seves bases.

En el cas que un operador hagi tingut diversos indicatius al llarg de la seva vida, aquest operador podrà triar si desitja diplomes diferenciats per a cada indicatiu o reunificar tots els contactes realitzats amb els diferents indicatius en l’indicatiu en vigor, en aquest cas serà necessari que l’operador ens detalli els diferents indicatius que ha tingut per a la seva reunificació.

Per a qualsevol qüestió no prevista en les presents bases, la Junta Directiva de MDV resoldrà aquesta qüestió.

OBTENCIÓ DE DIPLOMES

El diploma MDV CB-27 serà expedit en els modes Mixt*, SSB, CW i MGM en les següents categories:

 • 5 contactes amb activitats MDV en la modalitat de CB-27.
 • 10 contactes amb activitats MDV en la modalitat de CB-27.
 • 25 contactes amb activitats MDV en la modalitat de CB-27.
 • 50 contactes amb activitats MDV en la modalitat de CB-27.
 • 100 contactes amb activitats MDV en la modalitat de CB-27.
 • 250 contactes amb activitats MDV en la modalitat de CB-27.

Existeix un diploma per a expedicionaris a la qual podran accedir tots aquells membres MDV que hagin participat en activacions MDV de CB-27 i serà expedit en les següents categories:

 • 5 expedicions MDV en la modalitat de CB-27.
 • 10 expedicions MDV en la modalitat de CB-27.
 • 25 expedicions MDV en la modalitat de CB-27.
 • 50 expedicions MDV en la modalitat de CB-27.
 • 100 expedicions MDV en la modalitat de CB-27.
 • 250 expedicions MDV en la modalitat de CB-27.

ENVIAMENTS DE LOGS

Els logs de les activacions realitzades per expedicionaris seran enviats a info@mikedeltavictor.com exclusivament en format Adif.

S’entén per mode Mixt* la suma de modes SSB, FM, CW i MGM.